Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de la Plataforma PLURAL únicament per a la finalitat informativa (no comercial). En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu electrònic a info@plataformaplural.org